הכנסה לאומית לנפש – השוואה בין לאומית
גילת-נפתלי
תוצר ועוני
יציבות ומדיניות פיסקלית
בריאות
חינוך
סביבה ואנרגיה
תחבורה
תעסוקה ושכר
ביטחון פנים
Doing Business
מחירים

הכנסה לאומית פנויה לנפש לפי שווי כוח קנייה (2014)

*ניתן להוסיף ולהוריד אלמנטים בעת לחיצה על המקרא

XLS