לפי ערים
גילת-נפתלי
תוצר ועוני
יציבות ומדיניות פיסקלית
בריאות
חינוך
סביבה ואנרגיה
תחבורה
תעסוקה ושכר
ביטחון פנים
Doing Business
מחירים

מרוצים מהניקיון באזור המגורים לפי ערים מעל 100,000 תושבים (2015)

*ניתן להוסיף ולהוריד אלמנטים בעת לחיצה על המקרא