השקעה לנפש ואורך דרכים סלולות ל 100000 נפש
גילת-נפתלי
תוצר ועוני
יציבות ומדיניות פיסקלית
בריאות
חינוך
סביבה ואנרגיה
תחבורה
תעסוקה ושכר
ביטחון פנים
Doing Business
מחירים

השקעה לנפש ואורך דרכים סלולות ל 100000 נפש (2015)

*ניתן להוסיף ולהוריד אלמנטים בעת לחיצה על המקרא

XLS