ל- 100,00 נפש
גילת-נפתלי
תוצר ועוני
יציבות ומדיניות פיסקלית
בריאות
חינוך
סביבה ואנרגיה
תחבורה
תעסוקה ושכר
ביטחון פנים
Doing Business
מחירים

אורך דרכים סלולות בק"מ ל-100,000 נפש (2014)

*ניתן להוסיף ולהוריד אלמנטים בעת לחיצה על המקרא

XLS