השוואה בין לאומית
גילת-נפתלי
תוצר ועוני
יציבות ומדיניות פיסקלית
בריאות
חינוך
סביבה ואנרגיה
תחבורה
תעסוקה ושכר
ביטחון פנים
Doing Business
מחירים

שינוי מדד גיני לאי-שוויון בהכנסות נטו לנפש סטנדרטית- Gini Index בין השנים 2012-2015

*ניתן להוסיף ולהוריד אלמנטים בעת לחיצה על המקרא

XLS