גילת-נפתלי
תוצר ועוני
יציבות ומדיניות פיסקלית
בריאות
חינוך
סביבה ואנרגיה
תחבורה
תעסוקה ושכר
ביטחון פנים
Doing Business
מחירים

שיעורי למידה בגילאי 15–17 לפי מגדר (1999/2000–2013/2014)

*ניתן להוסיף ולהוריד אלמנטים בעת לחיצה על המקרא