ישראל – לפי מקור
גילת-נפתלי
תוצר ועוני
יציבות ומדיניות פיסקלית
בריאות
חינוך
סביבה ואנרגיה
תחבורה
תעסוקה ושכר
ביטחון פנים
Doing Business
מחירים

אחוז ייצור אנרגיה מתחדשת לפי מקור (2008–2015)

*ניתן להוסיף ולהוריד אלמנטים בעת לחיצה על המקרא