השוואה בין-לאומית
גילת-נפתלי
תוצר ועוני
יציבות ומדיניות פיסקלית
בריאות
חינוך
סביבה ואנרגיה
תחבורה
תעסוקה ושכר
ביטחון פנים
Doing Business
מחירים

חשיפת האוכלוסייה לחלקיקי PM2.5, השוואה בין-לאומית (2015)

*ניתן להוסיף ולהוריד אלמנטים בעת לחיצה על המקרא

XLS