גילת-נפתלי
תוצר ועוני
יציבות ומדיניות פיסקלית
בריאות
חינוך
סביבה ואנרגיה
תחבורה
תעסוקה ושכר
ביטחון פנים
Doing Business
מחירים

שיעור בעלי השכלה על-תיכונית וגבוהה מקרב בני 30 לפי מגדר (2001–2014)

*ניתן להוסיף ולהוריד אלמנטים בעת לחיצה על המקרא