לפי מגזר
גילת-נפתלי
תוצר ועוני
יציבות ומדיניות פיסקלית
בריאות
חינוך
סביבה ואנרגיה
תחבורה
תעסוקה ושכר
ביטחון פנים
Doing Business
מחירים

מרוצים משטחים ירוקים באזור המגורים לפי מגזר (2002–2014)

*ניתן להוסיף ולהוריד אלמנטים בעת לחיצה על המקרא