גילת-נפתלי
תוצר ועוני
יציבות ומדיניות פיסקלית
בריאות
חינוך
סביבה ואנרגיה
תחבורה
תעסוקה ושכר
ביטחון פנים
Doing Business
מחירים

מספר תקיפות בעלות אופי מיני ל- 100,000 תושבים (2004–2015)

*ניתן להוסיף ולהוריד אלמנטים בעת לחיצה על המקרא

XLS